logo


CLICK ON THE IMAGE TO ZOOM AND READ THE DESCRIPTION OF THE DISH!


FILIPINO MENU A P330


FILIPINO MENU B P330


FILIPINO MENU C P380


FILIPINO MENU D P380


FILIPINO MENU E P430


FILIPINO MENU F P430


FILIPINO MENU G P480


FILIPINO MENU H P480


HANDAANG MAHARLIKA P700Click here for VEGAN FILIPINO MENU Selections