logo


CLICK ON THE IMAGE TO ZOOM AND READ THE DESCRIPTION OF THE DISH!


FILIPINO MENU A P280


FILIPINO MENU B P280


FILIPINO MENU C P330


FILIPINO MENU D P330


FILIPINO MENU E P380


FILIPINO MENU F P380


FILIPINO MENU G P430


FILIPINO MENU H P430


HANDAANG MAHARLIKA P650Click here for VEGAN FILIPINO MENU Selections